درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭14249
 2. پدیدآور: غلامپور آهنگر، ابراهیم.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:بررسی ممیزی در سینمای ایران و مقایسه آن با ایالات متحده آمریکا و فرانسه / تهیه و تدوین ابراهیم غلامپور آهنگر؛ همکاران علی کشفی، مهدی ادیبان ؛ ناظر علمی سینا کلهر.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، 1394.
 5. توصیف ظاهری:20ص.: جدول
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. كليد واژه:
  1. سانسور.
  2. سینما.
  3. نظارت.
  4. ایران.
  5. آمریکا.
  6. فرانسه.
  7. Censorship.
  8. Oversight.
  9. Iran.
  10. Cinema.
  11. France.
  12. America.
 8. فهرست مندرجات:
  1. ممیزی چیست؟
  2. گونه‌های ممیزی
  3. ممیزی در ایران
  4. ممیزی در فرانسه
  5. ممیزی در آمریکا
بررسی ممیزی در سینمای ایران و مقایسه آن با ایالات متحده آمریکا و فرانسه

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع