درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭14057
 2. پدیدآور: خردمندنیا، سهیلا.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 12. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری / تهیه و تدوین کنندگان سهیلا خردمندنیا، مرتضی براتی ؛ مدیر مطالعه پریسا علیزاده ؛ ناظر علمی مهدی فقیهی ؛ همکار اکبر زین العابدینی.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، 1393.
 5. توصیف ظاهری:23ص.: جدول، نمودار
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. كليد واژه:
  1. بودجه کل کشور.
  2. لایحه های قانونی.
  3. پژوهش و توسعه.
  4. فناوری.
  5. نوآوری.
  6. اعتبارات.
  7. آمارها.
  8. تولید ناخالص داخلی.
  9. Research and development.
  10. Innovation.
  11. Technology.
  12. Gross domestic product (GDP)
  13. Bills.
بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 12. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری

2 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع