درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭10412
 2. پدیدآور: اسعدی، فریدون.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:بررسی علل تاخیر در بهره برداری به موقع از طرح های نفت و گاز در کشور / تهیه و تدوین فریدون اسعدی، ناظر علمی محمدرضا محمدخانی.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، مهر 1389.
 5. توصیف ظاهری:14ص. : جدول
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. كليد واژه:
  1. سرمایه گذاری خارجی Foreign investment.
  2. طرح های عمرانی Development projects.
  3. اعتبارات Credits.
  4. صنعت نفت Petroleum industry.
  5. آمارها Statistics.
  6. عملکرد Performance.
 8. فهرست مندرجات:
  1. بررسی نقش نفت در برخی متغیرهای کلان اقتصادی کشور
  2. مروری بر محیط فعالیت صنعت نفت و گاز
بررسی علل تاخیر در بهره برداری به موقع از طرح های نفت و گاز در کشور

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع