درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭8087
 2. پدیدآور: مسعودی، فاطمه.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: دومین مجلس موسسان (اول اردیبهشت 1328- 20 اردیبهشت 1328) / تهیه و تدوین فاطمه مسعودی ناظر علمی یونس ادیانی.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، آذر 1385.
 5. توصیف ظاهری:24ص.: جدول
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. كليد واژه:
  1. مجلس موسسان.
  2. انتخابات Elections.
  3. نمایندگان مجلس Parliamentarins.
  4. عملکرد Performance.
  5. مصوبات Sanctioned laws.
 8. فهرست مندرجات:
  1. تشکیل دومین مجلس مؤسسان
  2. انتخابات دومین مجلس مؤسسان
  3. هیأت رئیسه دومین مجلس مؤسسان
  4. اسامی نمایندگان دومین مجلس مؤسسان
  5. کمیسیون‌های دومین مجلس مؤسسان
  6. کابینه همزمان با دومین مجلس مؤسسان
  7. عملکرد و مصوبات دومین مجلس مؤسسان
آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: دومین مجلس موسسان (اول اردیبهشت 1328- 20 اردیبهشت 1328)

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع