درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭8091
 2. پدیدآور: مدرسی، محمد.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: سومین مجلس موسسان (28 مرداد 1346- 19 شهریور 1346) / تهیه و تدوین محمد مدرسی ناظر علمی یونس ادیانی.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، آذر 1385.
 5. توصیف ظاهری:27ص.: جدول
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. كليد واژه:
  1. مجلس موسسان.
  2. آیین نامه ها Procedures.
  3. مصوبات Sanctioned laws.
  4. نمایندگان مجلس Sanctioned laws.
آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: سومین مجلس موسسان (28 مرداد 1346- 19 شهریور 1346)

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع