درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭8091
 2. پدیدآور: مدرسی، محمد.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: سومین مجلس موسسان (28 مرداد 1346- 19 شهریور 1346) / تهیه و تدوین محمد مدرسی ناظر علمی یونس ادیانی.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، آذر 1385.
 5. توصیف ظاهری:27ص.: جدول
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. كليد واژه:
  1. مجلس موسسان.
  2. آیین نامه ها Procedures.
  3. مصوبات Sanctioned laws.
  4. نمایندگان مجلس Sanctioned laws.
 8. فهرست مندرجات:
  1. مجلس مؤسسان دوم و سوم
  2. مجلس مؤسسان سوم
  3. کارنامه مجلس مؤسسان سوم
  4. تبیین مجلس مؤسسان سال سوم
  5. لایحه اصلاح اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی
  6. آیین‌نامه داخلی مجلس مؤسسان
  7. شعب مجلس مؤسسان سوم
  8. هیأت رئیسه مجلس مؤسسان سوم
  9. سرانجام مجلس مؤسسان سوم
آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: سومین مجلس موسسان (28 مرداد 1346- 19 شهریور 1346)

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع