درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭16219
 2. پدیدآور: پرهیزکاری، عباس.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری / تهیه و تدوین کنندگان عباس پرهیزکاری، محمدهادی سبحانیان، داریوش ابوحمزه؛ همکاران محمدحسین معماریان ...{و دیگران}؛ ناظران علمی محمد قاسمی، شاهین جوادی.
 4. ویرایش:ویرایش دوم.
 5. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، 1397.
 6. توصیف ظاهری:35ص.: جدول، نمودار
 7. یادداشت:کتابنامه
 8. كليد واژه:
  1. بودجه کل کشور/ لایحه های قانونی.
 9. فهرست مندرجات:
  1. تصویری از متغیرهای کلان اقتصادی کشور
  2. رشد اقتصادی ایران
  3. نرخ تورم
  4. اشتغال و بازار کار
  5. فقر و توزیع درآمد
  6. 2. تصویر کلان منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال 1398
  7. مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری در لایحه بودجه سال 1398
  8. تصمیم‌گیری درباره رویکرد بودجه سال 1398
  9. نحوه مدیریت کسری بودجه بدون نفت: راهبرد پیشنهادی برای بودجه سال 1398
  10. برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال 1398
  11. تصمیم‌گیری درباره حمایت از معیشت عمومی
  12. تصمیم‌گیری درباره سیاست ارزی دولت (اختصاص یا عدم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی)
  13. تصمیم‌گیری درباره صندوق توسعه ملی و تکالیف بودجه‌ای نسبت به منابع آن
  14. تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
  15. 8-3. تصمیم‌گیری درباره تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی)
  16. تصمیم‌گیری درباره انتشار اوراق مالی اسلامی
  17. تصمیم‌گیری درباره برخی سیاست‌های پولی و بانکی
  18. پیشنهادهایی برای مدیریت و کاهش کسری بودجه بدون نفت
  19. اصلاحات در حوزه امور حاکمیتی
  20. اصلاحات در حوزه بازتوزیعی و تأمین اجتماعی
  21. اصلاحات در حوزه امور توسعه و عمران
  22. اصلاحات در حوزه امور شرکت‌های عمومی و دولتی
بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد