درحال بارگذاري...
 1. شماره راهنما: ‭15229
 2. پدیدآور: اسعدی، فریدون.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 35. بخش نفت / تهیه و تدوین کنندگان فریدون اسعدی، فاطمه میرجلیلی، میثم پیله فروش؛ همکار مریم موسوی؛ ناظران علمی محمدحسن معادی رودسری، محمدرضا محمدخانی، ایرج مهرآزما.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، 1395.
 5. توصیف ظاهری:19ص.: جدول
 6. كليد واژه:
  1. بودجه کل کشور/ لایحه های قانونی/ درآمدهای نفتی/ شرکت ملی نفت ایران/ منابع بودجه.
 7. فهرست مندرجات:
  1. نقش آفرینی نفت در تامین منابع بودجه
  2. بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 1396 در بخش نفت
  3. بررسی درآمد، هزینه، منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال 1396
بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 35. بخش نفت

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع