درحال بارگذاري...
  1. شماره راهنما: ‭15227
  2. پدیدآور: خردمندنیا، سهیلا.
  3. عنوان و شرح مسئولیت:بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری / تهیه و تدوین سهیلا خردمندنیا؛ همکاران مرتضی براتی، اکبر زین العابدینی؛ مدیر مطالعه پریسا علیزاده؛ ناظران علمی مهدی فقیهی، محمدحسن معادی رودسری.
  4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، 1395.
  5. توصیف ظاهری:29ص.: جدول، نمودار
  6. یادداشت:کتابنامه
  7. كليد واژه:
    1. بودجه کل کشور/ لایحه های قانونی/ تحقیق و توسعه/ نوآوری/ فناوری/ اعتبارات/ تولید ناخالص داخلی.
بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع