درحال بارگذاري...
  1. شماره راهنما: ‭15180
  2. پدیدآور:مجلس شورای اسلامی. مرکز پژوهش های مجلس. معاونت پژوهش های اقتصادی. دفتر مطالعات اقتصادی.
  3. عنوان و شرح مسئولیت:نکاتی درخصوص ابهامات اضافه شدن گاز طبیعی به آمار صادرات غیرنفتی در سال 1395 / دفتر مطالعات اقتصادی.
  4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، 1395.
  5. توصیف ظاهری:
نکاتی درخصوص ابهامات اضافه شدن گاز طبیعی به آمار صادرات غیرنفتی در سال 1395

0 مرتبه مشاهده شده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نسخه های منبع